Waarom voor ons kiezen?

Als zelfstandige verpleegpraktijk is uw tevredenheid van groot belang. Het is immers de beste reclame. We zullen er alles aan doen om u de beste zorgen toe te dienen, zodat u met een goed gevoel terugkijkt op onze samenwerking. Onze werking is discreet en voorspelbaar. Alle kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht met uw mutualiteit.

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14.

Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal.

Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit.

Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas

Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas nodig? Dan bent u aan het juiste adres!

Waarom voor Tempus Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas kiezen?

  • Zorg op maat: Uw thuisverpleegkundige in Sint-Gillis-Waas kijkt samen met u en uw mantelzorger(s) hoe we u van de beste zorg kunnen voorzien. Wij bieden alle mogelijke zorgen aan: Van hygiënische zorgen tot de meest technische zorgen (bv. eenvoudige tot complexe wondverzorging, inspuitingen, oncologische zorg thuis, stomazorgen, alles ronde chemo- en pijnpompen…). Voor elke zorgvraag bieden wij zorg op maat!
  • Totaalzorg: De thuisverpleegkundigen in Sint-Gillis-Waas werken met alle disciplines in de zorg samen. Dit wil zeggen dat we in overleg met andere zorgverleners (bv. arts, kinesitherapeut, podoloog…) zoeken naar een totaaloplossing. Op die manier wordt de levenskwaliteit van u als zorgvrager opmerkelijk verbeterd.
  • Klein team met experts ter ondersteuning: Uw vaste verpleegkundige kan altijd beroep doen op een team van gespecialiseerde collega’s. Zo hebben we bij Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas experten in diabetes, palliatieve zorg, wondzorg, psychiatrie etc. In complexe situaties vindt er een overleg plaats tussen de verpleegkundige en de expert, zodat de meest gerichte zorg kan worden verleend.
  • 24 uur op 24 uur:  Thuisverpleging in Sint-Gillis-Waas is 24u/ 24u en 7/7 beschikbaar voor elke zorgaanvraag. Niet alleen in de week maar ook in het weekend en op feestdagen, krijgt de zorgvrager alle zorg die nodig is. Wanneer nodig komen wij ook meerdere keren per dag langs.
  • Altijd hulp dichtbij: Onze verpleegkundigen bij Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas wonen in dezelfde regio. Dit maakt het mogelijk om steeds in een mum van tijd bij u thuis langs te komen.
  • Toegang tot je gegevens: Bij Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas kan je heel gemakkelijk inzage krijgen in uw gehele zorggeschiedenis.
  • Contact en overleg met je (huis-)arts:  We hechten veel belang aan communicatie met de verschillende betrokken zorgverleners. Met het elektronisch patiëntendossier is het zeer gemakkelijk om de huisarts van de nodige informatie te voorzien, om de situatie op de voet te volgen. In dringende gevallen nemen we bij Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas altijd telefonisch contact op met de huisarts.

Tempus Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas: 

Zorg Op Maat in Sint-Gillis-Waas

Bij thuisverpleging in Sint-Gillis-Waas staat uw welzijn centraal, zodat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven. Of het nu gaat om dagelijkse zorg of postoperatieve nazorg, wij behandelen elke situatie met de grootst mogelijke zorg. Onze aanpak omvat nauw contact met uw behandelend arts en voortdurende bijscholing om u de best mogelijke zorg te bieden. Wij begrijpen het belang van een vaste en voorspelbare zorgtijd en stellen deze samen met u van tevoren vast. Zo hoeft u niet onnodig te wachten op uw verpleging of thuiszorg.

Privacy en Persoonlijkheid: Onze Prioriteit

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en comfort. Als u dat wenst, zullen onze verpleegkundigen geen witte verpleegschort dragen wanneer ze bij u thuis komen. Bovendien streven we ernaar om het aantal verschillende zorgverleners aan uw deur in de regio Sint-Gillis-Waas tot een minimum te beperken, met een maximum van drie.

De Voordelen van Tempus Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas

Tempus Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas biedt talloze voordelen:

1. Flexibele Afspraken

U kunt ons bereiken op: 03 369 27 14. We plannen een afspraak op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt. We streven ernaar dit tijdstip nauwkeurig te respecteren. Tijdens ons telefoongesprek proberen we ook te achterhalen welk medisch materiaal u mogelijk nodig heeft.

2. Toegewijde Verpleegkundige

Een toegewijde verpleegkundige komt bij u thuis en verleent de nodige zorg. Uw comfort en welzijn zijn onze prioriteit.

3. Continuïteit in Zorg

We plannen ook een vast tijdstip voor de komende dagen. U kunt op ons rekenen als uw vertrouwenspersoon, en we handhaven strikte vertrouwelijkheid. We maken geen onderscheid op basis van afkomst, geloof of filosofische overtuiging. Onze benadering is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Thuiszorg en Hulp op Maat, 7 dagen per week

Daarnaast werken we snel en efficiënt dankzij moderne technologieën, waardoor wachtlijsten tot het verleden behoren. Bij Tempus Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas kunt u rekenen op betrouwbare thuiszorg en persoonlijke hulp, zeven dagen per week. Want zorg is beschikbaar wanneer u erom vraagt!

Aanvragen van Verpleging of Hulp aan Huis in Sint-Gillis-Waas

Bent u op zoek naar hoogwaardige en betrouwbare hulp aan huis in Sint-Gillis-Waas? Bel ons op 03 369 27 14 of stuur ons een e-mail: info@tempusverpleging.be. U kunt ook het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan contact met u op om een persoonlijk zorgplan op te stellen. Uw welzijn staat bij ons voorop.

De zorgen die we het meest verlenen zijn :  

 
Wij werken in de regio:

 

Thuisverpleging Sint-Gillis-Waas

Alles over Thuisverpleging: Verpleging en Zorg aan Huis

Thuisverpleging, wat houdt dat precies in? In dit artikel duiken we dieper in op het concept van thuiszorg en verpleging, waarbij we de verschillende aspecten en diensten belichten. Thuisverpleging is een integraal onderdeel van de extramurale gezondheidszorg, ook wel bekend als eerstelijns gezondheidszorg, en biedt een breed scala aan diensten, waaronder verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, en gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Verpleging aan Huis

Een van de kerncomponenten van thuisverpleging is verpleging aan huis. Dit houdt in dat gekwalificeerde verpleegkundigen medische zorg verlenen bij mensen thuis. Het kan gaan om het toedienen van medicatie, wondverzorging, injecties, en het monitoren van de gezondheidstoestand van de patiënt. Deze vorm van zorg biedt comfort en gemak aan patiënten die niet in staat zijn om naar een ziekenhuis te gaan.

Kraamzorg

Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van thuisverpleging, met een focus op moeders en pasgeboren baby’s. Gedurende de kraamperiode bieden professionals ondersteuning, advies en zorg aan kersverse moeders en hun baby’s. Dit omvat hulp bij borstvoeding, postnatale controles en algemene zorg om de gezondheid van zowel moeder als kind te waarborgen.

Huishoudelijke Verzorging

Naast medische zorg biedt thuisverpleging ook huishoudelijke verzorging. Hierbij helpen zorgverleners met dagelijkse taken zoals schoonmaken, koken en boodschappen doen. Dit is van onschatbare waarde voor mensen die door ziekte of ouderdom moeite hebben met deze taken, waardoor ze comfortabel in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Persoonlijke Verzorging

Persoonlijke verzorging omvat hulp bij dagelijkse persoonlijke taken, zoals wassen, aankleden en eten. Het richt zich op mensen die door lichamelijke beperkingen of gezondheidsproblemen moeite hebben met zelfzorg. Thuisverpleging biedt ondersteuning om de kwaliteit van leven van deze individuen te verbeteren.

Financiering van Thuiszorg

Een belangrijk aspect van thuiszorg is de financiering. In Vlaanderen zijn er verschillende manieren waarop thuisverpleging gefinancierd kan worden. Personen met een handicap die een Persoonlijk assistentiebudget (PAB) hebben, kunnen hun eigen thuiszorg samenstellen en financieren via het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Vanwege beperkte financiële middelen kan er echter een lange wachtlijst zijn, maar er wordt hard gewerkt om deze zo kort mogelijk te maken door extra financiële steun.

Een ander financieringsinitiatief dat al sinds het begin van de 21e eeuw in Vlaanderen wordt toegepast, is de zorgverzekering die wordt georganiseerd door zorgkassen. Deze onafhankelijke instanties werken samen met mutualiteiten/ziekenfondsen en het OCMW als aanvulling op de invaliditeitsuitkeringen van het RIZIV (RijksInstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Dit biedt financiële ondersteuning aan ouderen met zorgbehoeften en personen met een handicap.

SamenwerkingsInitiatief Thuiszorg (SIT)

In de late twintigste eeuw werden in Vlaanderen diverse regionale overlegorganen opgericht, bekend als SamenwerkingsInitiatief Thuiszorg (SIT). Deze organen brengen de belangrijkste spelers in de thuiszorg bij elkaar, inclusief huisartsen. Het doel is om de lokale thuiszorg te coördineren, te evalueren en te optimaliseren door samenwerking en afstemming tussen zorgverleners en instanties. Hierdoor kan thuisverpleging efficiënter en effectiever worden georganiseerd.

Kortom, thuisverpleging is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg in Vlaanderen. Het biedt een breed scala aan diensten om mensen in staat te stellen comfortabel en met de juiste zorg in hun eigen huis te blijven wonen. Met verschillende financieringsmogelijkheden en samenwerkingsinitiatieven wordt gestreefd naar de beste zorg voor iedereen die thuiszorg nodig heeft.

Thuiszorg Sint-Gillis-Waas – Verpleging op maat