Waarom voor ons kiezen?

Als zelfstandige verpleegpraktijk is uw tevredenheid van groot belang. Het is immers de beste reclame. We zullen er alles aan doen om u de beste zorgen toe te dienen, zodat u met een goed gevoel terugkijkt op onze samenwerking. Onze werking is discreet en voorspelbaar. Alle kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht met uw mutualiteit.

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14.

Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal.

Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit.

Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Oncologische zorgen

Oncologische zorgen worden steeds meer in de thuissituatie uitgevoerd. Onze verpleegkundigen zijn opgeleid om patiënten met kanker te verzorgen en te begeleiden.
Vroeger waren de meeste zorgen enkel mogelijk tijdens een ziekenhuisopname. Vandaag kunnen ze ook thuis gebeuren aangezien wij rechtstreeks contact houden met uw behandelend arts. Zo kunnen wij gepast ingrijpen indien nodig en moet u minder snel terug naar het ziekenhuis.

Oncologische thuisverpleegkunde

U kan bij Tempus Thuisverpleging terecht voor volgende oncologisch gerelateerde zorgen:

Chemo afkoppelen:

Chemotherapie wordt aangekoppeld in het ziekenhuis maar kan soms met u mee naar huis door middel van een klein pompje. Onze verpleegkundigen kunnen dit pompje bij u thuis afkoppelen.

Poortkatheter:

Een poortkatheter is een toegangsweg tot de bloedbaan. Het wordt gebruikt bij patiënten
die vaak moeten worden aangeprikt en/of waar het prikken moeilijk of bijna onmogelijk is.
Er kan via deze weg een bloedstaal worden afgenomen. Wanneer uw poortkatheter enige
tijd niet wordt gebruikt, dient deze gespoeld te worden.
U kan hiervoor beroep doen op Tempus Thuisverpleging.

Via deze weg kunnen o.a. volgende producten worden toegediend:
– Chemotherapie
– Infuusvloeistoffen
– Bloedproducten
– Parenterale voeding

Sondevoeding:

Sondevoeding is een vloeibare voeding die alle noodzakelijke voedingsstoffen (eiwitten, vetten, koolhydraten, vocht, vitamines en mineralen) bevat. Wanneer de voedselinname via de normale weg niet of onvoldoende lukt, maar uw maagdarmstelsel toch nog voldoende werkt, wordt er gekozen voor sondevoeding. Een verminderde of onvoldoende voedselinname kan optreden door ziekte, een specifieke behandeling of na een operatie. Als u hierdoor te veel gewicht zou verliezen of al verloren
hebt, loopt u een ernstig risico op ondervoeding. Sondevoeding moet voorkomen dat u (meer) gewicht verliest en zorgt ervoor dat u weer op krachten kan komen.

● Toedieningswijze:
Via neusmaagsonde
Via PEG-sonde

● Onze taken:
Sondevoeding aan- en afkoppelen
Verzorging insteekplaats van de sonde
Neusmaagsonde vervangen indien nodig

Parenterale voeding/TPN voeding:

Totale parenterale voeding is voeding die via een verblijfskatheter rechtstreeks in de bloedbaan wordt toegediend. Dit kan onder strikt hygiënische omstandigheden thuis toegediend worden. Deze parenterale voeding wordt opgestart wanneer uw maag-en darmstelsel onvoldoende werkt of de voeding niet goed meer verteerd kan worden. Wanneer uw lichaam meer voedingsstoffen verbruikt of verliest dan u kan opnemen, loopt u een ernstig risico op ondervoeding. Verschillende aandoeningen of medische behandelingen kunnen hiertoe leiden.

Het aan-en afsluiten van deze TPN voeding gebeurt op afgesproken tijdstippen. Het is namelijk van belang dat de TPN voeding niet te lang blijft stilstaan in uw verblijfskatheter.
U bent hiervoor bij Tempus aan het juiste adres.

Infuustherapie:

Wanneer u geneesmiddelen en/of pijnmedicatie via een infuus dient te krijgen, hoeft u hiervoor niet altijd naar het ziekenhuis. In samenspraak met uw arts kunnen wij bij u thuis een infuus plaatsen en de toediening van het geneesmiddel opvolgen. Dit verhoogt uw comfort, want u hoeft zich niet meer te verplaatsen. Bijvoorbeeld: intraveneuze antibiotica, Aclasta infuus,…

Oncologische zorgen nodig?