Kristel Vanden Brande

Sociaal, vriendelijk, spontaan, leergierig, oog voor detail, doorzettingsvermogen, oplossingsgericht, creatief, gevoel voor humor, moedig, rechtvaardig, prettig gestoord. Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn, reizen , gezellige uitstapjes doen met vrienden en fotografie.

In 2005 ben ik voltijds begonnen op de dienst inwendige; deze dienst richtte zich voornamelijk op oncologie, pneumologie en gastro – enterologie. Ook reumatologie, neurologie , diabetologie en hematologie kwamen hier aan bod. In 2007 heb ik gekozen voor een nieuwe weg, namelijk de dienst hemodialyse; dit omdat ik goed met machines overweg kon. Sinds september 2016 werk ik halftijds als polyvalent poliverpleegkundige op de poli dermatologie en oftalmologie. Tot de pandemie was ik ook werkzaam in de prikploeg van het ziekenhuis. In de prikploeg worden de bloedafnames van gehospitaliseerde patiënten gedaan en komen we de diensten bijstaan waar een patiënt niet te prikken valt. Door dit jaren te doen, mag ik best wel zeggen dat ik goed kan prikken. Op de polikliniek dermatologie hou ik mij vooral bezig met diverse wondzorgen, compressietherapie , allergietesten afnemen, assistentie bij ingrepen, puva behandelingen. Daarenboven doe ik een deel secretariaatswerk. Op de polikliniek oftalmologie neem ik leesvisussen af, OCT ( scan van de retina) en prik ik de patiënten aan voorafgaand aan een onderzoek met contraststof. Gedurende mijn carrière heb ik verschillende opleidingen gevolgd: ik heb mij verder verdiept in diabetes, bijscholing port-a-cath , opleidingen rond hemodialysetoestellen etc. In mijn privéleven heb ik een bijzondere ervaring opgedaan met sondevoeding, zuurstoftherapie , SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).

Tot slot word ik vaak het zonnetje in huis genoemd. Ik ben iemand die altijd lacht; en wanneer ik de kans krijg om een dansje te placeren ben ik altijd van de partij!