Martine Pille

Hallo ik ben Martine Pille,

Ik wist reeds vanaf mijn tienerjaren dat mijn roeping in de zorg lag. Ik ben afgestudeerd in 1980 en was aansluitend 2 jaar werkzaam op interne geneeskunde. Vervolgens was ik 8 jaar (hoofdzakelijk) werkzaam op een materniteit in Zuid -Afrika. Dit was ‘mijnen dada’ tot we terugkwamen naar België.  Ik begon toen vervangdiensten te doen in de thuisverpleging, daar had ik echt het gevoel dat ik een meerwaarde kon betekenen voor onze patiënten.  Met een positieve ingesteldheid en veel empathie hen de dagen wat aangenamer maken en vooral kwaliteit van zorg bieden daar leef ik voor. Sedert begin dit jaar heb ik mij aangesloten bij Tempus, een dynamisch jong team die mij respecteren en waarderen, op die manier mij ondersteuning biedt zodat ik mijn loopbaan in de zorg in schoonheid kan afronden op pensioengerechtigde leeftijd.